murcia cieza, Segunda Mano


CIEZA (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

90 m² | 1.856 €/m²

108.500 € 393 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

88 m² | 500 €/m²

48.000 € 37.000 € 134 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

64 m² | 670 €/m²

38.850 € 141 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

134 m² | 483 €/m²

43.500 € 157 €/mes

ABARAN (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

114 m² | 1.209 €/m²

108.500 € 108.000 € 391 €/mes

LAS TORRES DE COTILLAS (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

96 m² | 423 €/m²

34.650 € 125 €/mes

1