murcia cieza, Segunda Mano


CIEZA (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

90 m² | 1.506 €/m²

108.500 € 88.000 € 319 €/mes

CIEZA (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

44 m² | 779 €/m²

28.000 € 101 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

88 m² | 500 €/m²

48.000 € 37.000 € 134 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

64 m² | 706 €/m²

47.300 € 40.950 € 148 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

134 m² | 483 €/m²

43.500 € 157 €/mes

ABARAN (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

114 m² | 1.214 €/m²

108.500 € 393 €/mes

LAS TORRES DE COTILLAS (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

96 m² | 397 €/m²

32.550 € 118 €/mes

ABARAN (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

83 m² | 418 €/m²

26.250 € 95 €/mes

1