murcia cieza, Segunda Mano


CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

90 m² | 528 €/m²

47.500 € 172 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

70 m² | 527 €/m²

50.556 € 36.750 € 133 €/mes

CIEZA (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

36 m² | 779 €/m²

28.000 € 101 €/mes

CIEZA (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

46 m² | 481 €/m²

22.000 € 80 €/mes

CIEZA (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

65 m² | 492 €/m²

33.000 € 32.000 € 116 €/mes

LAS TORRES DE COTILLAS (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

82 m² | 371 €/m²

30.444 € 110 €/mes

ABARAN (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

63 m² | 398 €/m²

25.300 € 25.000 € 91 €/mes

ARCHENA (Murcia)

3 habitaciones | 2 baños

70 m² | 526 €/m²

38.500 € 37.000 € 134 €/mes

1