murcia cieza, Segunda Mano


CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

64 m² | 816 €/m²

47.300 € 171 €/mes

CIEZA (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

134 m² | 483 €/m²

43.500 € 157 €/mes

LAS TORRES DE COTILLAS (Murcia)

2 habitaciones | 1 baños

96 m² | 371 €/m²

30.444 € 110 €/mes

ABARAN (Murcia)

3 habitaciones | 1 baños

83 m² | 398 €/m²

25.300 € 25.000 € 91 €/mes

ARCHENA (Murcia)

3 habitaciones | 2 baños

95 m² | 526 €/m²

38.500 € 37.000 € 134 €/mes

1